Приватност

Гомбара („Goombara“) работи со https://www.goombara.com/ и може да управува со други веб-локации. Политика на Goombara е да ја почитува вашата приватност во врска со какви било информации што може да ги собереме додека работиме со нашите веб-страници.

Веб-сајт посетители

Како и повеќето оператори на веб-локации, Goombara собира информации што не се идентификуваат лично од типот што вообичаено го прават достапни веб-прелистувачите и серверите, како што се типот на прелистувачот, претпочитаниот јазик, локацијата за упатување и датумот и времето на секое барање на посетител. Целта на Goombara во собирањето на информации кои не се идентификуваат лично е подобро да разбере како посетителите на Goombara ја користат нејзината веб-страница. Одвреме-навреме, Goombara може да објавува збирни информации што не се идентификуваат лично, на пр., со објавување извештај за трендовите во користењето на неговата веб-локација. Goombara, исто така, собира информации за потенцијално лично идентификување, како што се адресите на Интернет протоколот (IP) за најавените корисници и за корисниците кои оставаат коментари на https://www.goombara.com/ blogs/sites. Goombara ги открива само најавените IP-адреси на корисникот и на коментаторот под истите околности што ги користи и открива информации за лична идентификација како што е опишано подолу, освен што IP-адресите и адресите на е-пошта на коментатори се видливи и откриени на администраторите на блогот/страницата каде што коментарот беше оставена.

Собирање на лично-Идентификација на информациите

Одредени посетители на веб-локациите на Goombara избираат да комуницираат со Goombara на начини кои бараат Goombara да собира лични информации за идентификација. Количината и видот на информации што ги собира Goombara зависи од природата на интеракцијата. На пример, ги замолуваме посетителите кои се регистрираат на https://www.goombara.com/ да дадат корисничко име и адреса на е-пошта. Оние кои се впуштаат во трансакции со Goombara се замолени да дадат дополнителни информации, вклучувајќи ги доколку е потребно личните и финансиските информации потребни за обработка на тие трансакции. Во секој случај, Goombara собира такви информации само доколку е потребно или соодветно за исполнување на целта на интеракцијата на посетителот со Goombara. Goombara не открива информации за лична идентификација освен како што е опишано подолу. И посетителите секогаш можат да одбијат да дадат информации за лична идентификација, со предупредување дека тоа може да ги спречи да се вклучат во одредени активности поврзани со веб-локација.

Глобална статистика

Goombara може да собира статистика за однесувањето на посетителите на нејзините веб-локации. Goombara може јавно да ги прикаже овие информации или да ги обезбеди на други. Сепак, GOombara не открива информации за лична идентификација освен како што е опишано подолу.

Заштита на одредени Лично-Идентификација на информациите

Goombara открива информации за потенцијално лично идентификација и лична идентификација само на оние од своите вработени, изведувачи и поврзани организации кои (i) треба да ги знаат тие информации за да ги обработат во име на Goombara или да обезбедат услуги достапни на веб-страниците на Goombara, и ii) кои се согласиле да не го откриваат на други. Некои од тие вработени, изведувачи и поврзани организации може да се наоѓаат надвор од вашата матична земја; со користење на веб-локациите на Goombara, вие се согласувате со пренесување на таквите информации до нив. Goombara нема да изнајмува или продава информации за потенцијално лично идентификација и лична идентификација на никого. Освен на своите вработени, изведувачи и поврзани организации, како што е опишано погоре, Goombara открива информации за потенцијално лично идентификување и лично идентификување само како одговор на судски повик, судски налог или друго владино барање, или кога Goombara со добра волја верува дека откривањето е разумно неопходни за заштита на имотот или правата на Goombara, трети лица или јавноста во целост. Ако сте регистриран корисник на веб-локација на Goombara и сте ја доставиле вашата адреса за е-пошта, Goombara може повремено да ви испрати е-пошта за да ви каже за новите функции, да ги побара вашите повратни информации или само да ве информира за она што се случува со Goombara и нашите производи. Ако ни испратите барање (на пример преку е-пошта или преку некој од нашите механизми за повратни информации), го задржуваме правото да го објавиме за да ни помогнеме да појасниме или одговориме на вашето барање или да ни помогнеме да ги поддржиме другите корисници. Goombara ги презема сите мерки кои се разумно неопходни за заштита од неовластен пристап, употреба, промена или уништување на потенцијално лични идентификациони и лични информации.

Колачињата

Колаче е низа од информации што веб-локацијата ги складира на компјутерот на посетителот и што прелистувачот на посетителот ја дава на веб-локацијата секој пат кога посетителот се враќа. Goombara користи колачиња за да му помогне на Goombara да ги идентификува и следи посетителите, нивната употреба на веб-страницата Goombara и нивните поставки за пристап до веб-локациите. Посетителите на Goombara кои не сакаат да поставуваат колачиња на нивните компјутери треба да ги постават своите прелистувачи да одбиваат колачиња пред да ги користат веб-локациите на Goombara, со недостаток што одредени карактеристики на веб-страниците на Goombara може да не функционираат правилно без помош на колачиња.

Бизнис Трансфери

Ако Goombara, или суштински сите негови средства, се купени или во неверојатен случај Goombara да згасне или да банкротира, корисничките информации би биле еден од средствата што се пренесуваат или стекнуваат од трето лице. Вие потврдувате дека таквите трансфери може да се случат и дека секој стекнувач на Goombara може да продолжи да ги користи вашите лични податоци како што е наведено во оваа политика.

Огласи

Рекламите што се појавуваат на која било од нашите веб-локации може да бидат доставени до корисниците од страна на рекламни партнери, кои може да поставуваат колачиња. Овие колачиња му дозволуваат на серверот за реклами да го препознае вашиот компјутер секој пат кога ќе ви испрати онлајн оглас за собирање информации за вас или за другите кои го користат вашиот компјутер. Овие информации им овозможуваат на рекламните мрежи, меѓу другото, да испорачуваат насочени реклами за кои веруваат дека ќе бидат од најголем интерес за вас. Оваа Политика за приватност ја покрива употребата на колачиња од страна на Goombara и не ја покрива употребата на колачиња од кој било огласувач.

Политика за приватност Промени

Иако повеќето промени веројатно ќе бидат мали, Goombara може да ја менува својата Политика за приватност од време на време, и по сопствена дискреција на Goombara. Goombara ги охрабрува посетителите често да ја проверуваат оваа страница за какви било промени во нејзината Политика за приватност. Ако имате сметка на https://www.goombara.com/, може да добиете и предупредување кое ќе ве информира за овие промени. Вашето континуирано користење на оваа страница по секоја промена во оваа Политика за приватност ќе претставува ваше прифаќање на таквата промена.